Filtrácia nápojov

Celulózové vlákna GREENCEL sa vo filtrácii nápojov, muštov a vín aplikujú ako pomocný filtračný materiál. Vlákna GRRENCEL prinášajú účinné a nákladovo úsporné alternatívy kremeliny a perlitu, ktoré ponúkajú užívateľovi širokú škálu technických a ekonomických výhod.

Benefity

  • Nižšia spotreba – otvorený, pórovitý koláč
  • Vyššia priepustnosť a tím dlhší filtračný cyklus
  • Menši a biologicky rozložiteľný odpad
  • Vysoká čistota filtrátu
  • Stabilné formovanie filtračného koláča
  • Mäkký a jemný materiál – menšie opotrebovanie technológie
  • Žiadna sedimentácia
  • Vysoká čistota filtrátu
  • Výborná rezistencia proti porušeniu filtračného koláča
  • Vyšší výnos
  • Kratší cyklus lisovania
  • Lepšia kvalita muštu

Neváhajte nás kontaktovať

  • Výber konkrétneho PRODUKTU z radu GREENCEL pre vaše výrobky
  • Tipy ako naše výrobky používať a aplikovať
  • Technická podpora a odpovede na vaše otázky
  • Riešenie existujúcich problémov